Leden

Financiele dienstverlening Administratiekantoor ’t Waard

Ik ben Ton Hessels, 56 jaar, 26 jaar getrouwd, 3 kinderen en ik woon in Haarlem. Ik heb (tot 2011) 37 jaar gewerkt bij wat voorheen de grootste internationale bank van Nederland was. Ik heb onder meer de functies van kantoordirecteur en accountmanager particulieren uitgeoefend. Ook heb ik 15 jaar leiding gegeven aan een team van tussen de 3 en 15 medewerkers.

Ik heb ervaring in het adviseren en informeren over sparen, beleggen, hypotheken, kredieten, pensioenopbouw en levensverzekeringen, waarbij de belastingtechnische aspecten uiteraard worden meegenomen (ofwel financieel advies/financiële planning). Ten slotte heb ik ruime ervaring met kredietverlening aan starters in het Midden en Kleinbedrijf (MKB) en Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers) in het bijzonder. U kunt van mij deskundigheid, betrouwbaarheid en integriteit verwachten.

Uw belang staat bij mij voorop. Ik ben pas tevreden als u tevreden bent. Ik luister goed naar u en praat in gewone mensentaal en niet in vakjargon. Als ik denk u niet (volledig) van dienst te kunnen zijn, dan spreek ik dat ook eerlijk uit en zal u doorverwijzen naar derden.

In een persoonlijk gesprek maak ik graag kennis met u.

Bij aanvang maak ik voor u een inventarisatie van uw persoonlijke omstandigheden en financiële positie. Hierdoor wordt uw opdracht zo goed als mogelijk uitgewerkt. Op deze wijze ben ik ook het beste in staat om met u een warme en vertrouwelijke relatie op te bouwen.

Christine Koetsstraat 18 2036 AA Haarlem
Tel: 023 540 5670,
Contactpersonen

Ton Hessels