Leden

Juridische dienstverlening Frankfortsluis Advocaten

FrankfortSluis Advocaten richt zich op het hart van de onderneming en de organisatie:
aandeelhouders, bestuur en toezicht, financiering, investeringen, arbeidsrelaties, samenwerking en key-business contracten.

Wij staan de ondernemer bij in alle aspecten van het ondernemingsrecht. Zowel ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming als ten aanzien van meer incidentele aspecten zoals een overname, doorstart of (bestuurders-)aansprakelijkheid.

Onze arbeidsrechtadvocaten adviseren en begeleiden MKB ondernemers, werknemers en de HRM-afdelingen van grote ondernemingen. Het kan gaan om individuele zaken, zoals functioneringsgeschillen of kwesties rond ziekte en arbeidsongeschiktheid, maar ook om collectieve zaken zoals reorganisatie, overgang van onderneming, medezeggenschap en flexibele arbeidsrelaties.

Ook treden wij regelmatig op als curator of bewindvoerder in faillissementen. Vanuit die expertise kunnen wij de ondernemer die te maken krijgt met een faillissement, of het nu gaat om het faillissement van een opdrachtgever, leverancier of van de eigen onderneming, adequaat en praktisch adviseren om de schadelijke gevolgen daarvan zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Monique Bonsen treedt ook op als mediator in arbeids- en medezeggenschapskwesties, samenwerkingsproblemen en bestuursproblemen.

Wij bieden kwaliteit, werken efficiënt, zijn duidelijk en pragmatisch.

FrankfortSluis Advocaten heeft affiniteit met handel, transport, scheepvaart en scheepsbouw.

Raamsingel 8 2012 DS Haarlem
Tel: 023-7009797,
Contactpersonen

Dick Sluis