Lawpoint Incasso en gerechtsdeurwaarders bij de borrel van woensdag 26 oktober a.s.!

In deze onrustige tijden waarin crises op crises volgt zijn de financiële gevolgen steeds meer zichtbaar. Met name bedrijven in het MKB merken de gevolgen van de crisis, omdat zij afhankelijk zijn van de betalingen van hun klanten. Als klanten niet (tijdig) betalen, drogen de reserves uiteindelijk op. Mijn verwachting is dat het betaalgedrag de komende tijd alleen maar verder zal verslechteren.

De gevolgen zijn:

  • lopende kosten kunnen niet worden voldaan;
  • openstaande rekeningen kunnen niet worden voldaan;
  • er kunnen geen nieuwe investeringen worden gedaan.

Behalve dat een niet betalende klant een bron van ergernis is, heeft het ook directe gevolgen voor de liquiditeit. Een openstaande vordering vormt voor u een kostenpost (het kost extra tijd/ arbeidskracht, papier, porto e.d.) en als u niet tijdig ingrijpt uiteindelijk een verliespost. Hoe langer u wacht, hoe langer een debiteur u ook laat wachten en hoe groter de kans dat schulden zijn oplopen en er dus niets meer zal worden betaald.

Lawpoint is een fris en vakkundig gerechtsdeurwaarderskantoor dat in meerdere branches actief is, waarbij het MKB één van onze corebusiness is. Wij zijn met name actief in de Randstad en hanteren een persoonlijke benadering zowel naar de opdrachtgever als naar de debiteur, waarbij wij maatwerk leveren omdat iedere zaak een andere benadering vereist. Dit in tegenstelling tot grote landelijk opererende incassobureaus en gerechtsdeurwaarderkantoren, die zich meestal op de zgn. “bulkincasso’s” richten. Lawpoint richt zich op (pré) incasso, juridische en executiewerkzaamheden. Lawpoint is namelijk als gerechtsdeurwaarder als enige bevoegd om alle juridische aspecten van het gehele traject zelf uit te voeren en biedt daarom een all-in-one concept aan. Incassobureaus richten zich vaak alleen op de (pré) incasso en advocaten voeren vaak alleen de gerechtelijke procedure.

Ook u wilt zeker in deze moeilijke tijd behulpzaam en positief zijn voor uw klanten, maar u wilt ook heel terecht dat klanten uw rekening (tijdig) betalen. U moet immers zelf ook uw eigen kosten betalen. Wij willen u daarbij graag van dienst zijn, en kunnen het volgende voor u doen:

  • advies: kosteloos op het gebied van debiteurenadministratie en incasso;
  • incasso: wij sommeren de schuldenaar schriftelijk, per email en/of telefonisch;
  • gerechtelijke fase: wij stellen de dagvaarding op en voeren de gerechtelijke procedure;
  • beslagmaatregelen: wij bezorgen (“betekenen”) de gerechtelijke uitspraak persoonlijk aan de schuldenaar en indien betaling uitblijft, hebben wij als enige instantie de bevoegdheid om beslag te leggen.

Echter, signaleren wij een debiteur die financieel last heeft van de gevolgen van de crises, dan zullen wij hiernaar handelen. Allereerst zullen wij vragen wat wel in de mogelijkheden ligt. Ook zullen wij de debiteur verwijzen naar de hulpinstanties, zodat de debiteur kan blijven voldoen aan zijn betaalverplichting. Meer informatie vindt u op onze website www.lawpoint.nl.

Hartelijke groet en graag tot woensdag 26 oktober bij de netwerkborrel van Netwerk BTB.

John Dekkers, gerechtsdeurwaarder.