Thuiswerken? Let op het volgende!

Veel mensen werken thuis en loggen in of doen een conference call met collega’s. Het nieuwe werken krijgt een enorme boost op dit moment.

Voordelen: minder/geen files, vergaderingen duren niet langer dan strikt noodzakelijk! De verleiding is groot de communicatie te beperken tot de hamerstukken. Nadeel: geen/minder sociale interactie met collega’s

En juist hier vragen wij uw aandacht voor het volgende. Crisis of niet, mensen zijn sociale wezens en mensen doen zaken met mensen.
Dat die allemaal verschillend zijn, blijkt ook zeker nu uit hoe verschillend individuen op de huidige situatie reageren. Hun effectiviteit voor uw bedrijf wordt grotendeels bepaald door hun gedrag.

Cijfers zijn immers het resultaat van gisteren, mensen het resultaat van morgen.

Onze tip voor u: Zet in uw agenda bij digitaal overleg als eerste punt:  5 minuten rondvraag hoe het met een ieder gaat!

  • In hoeverre weten we van collega’s dat ze thuis werken met een gestresst kind dat dreigt het diploma niet te halen omdat de examens zijn afgelast?
  • Wie van onze collega’s heeft een ouder in een verzorgingstehuis waar bezoek niet meer mag?
  • Wie van uw personeel is hart patiënt en dus extra kwetsbaar?

En vult u zelf maar alle denkbare persoonlijke situaties in…
Juist in deze spannende tijden maakt onze verbondenheid als mensen ons weerbaar zo goed mogelijk door een crisis heen te komen. Mis die kans niet als manager/ondernemer om ook hier uw rol te nemen als voorbeeld van betrokkenheid. Uw beloning is een grotere betrokkenheid van uw medewerkers met uw bedrijf.

www.ingenua.nl